BẠO LOẠN TẠI KAZAKHSTAN

Bạo loạn tại Kazakhstan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã được triển khai tới quốc gia này.