Lời đồn chết chóc về "Tử Cấm Thành của Nam Kinh"

Lời đồn chết chóc về "Tử Cấm Thành của Nam Kinh"

Ngoài Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh là địa danh nổi tiếng khắp thế giới, Trung Quốc còn có một "Tử Cấm Thành của Nam Kinh" dù ít được biết đến hơn, nhưng những lời đồn về nơi này khiến...