Can thiệp ngừng dẫn độ Mạnh Vãn Chu, Tổng thống Trump tạo tiền lệ xấu?

Can thiệp ngừng dẫn độ Mạnh Vãn Chu, Tổng thống Trump tạo tiền lệ xấu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghĩ ông có thể thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu như ra lệnh ngừng dẫn độ CFO của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu. Tuy nhiên, nếu làm điều này, ông có thể gây ra nhiều hậu quả.