Đòn đánh quyết định xoay chuyển cục diện chiến tranh Việt Nam

Đòn đánh quyết định xoay chuyển cục diện chiến tranh Việt Nam

Từ 1964 đến đầu 1965, cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào, chiến sĩ ở miền Nam phát triển nhanh chóng, thu được những thắng lợi to lớn, khiến cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ bị thất bại nghiêm trọng. 

Mãn nhãn pháo binh Quân khu 5 tung đòn sấm sét

Mãn nhãn pháo binh Quân khu 5 tung đòn sấm sét

Trong khuôn khổ của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định năm 2018, sáng 12/7, tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 2, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) Quân khu 5 và...