Bà trùm Nguyễn Thị Lịch: Trăn trở của người giữ “hồn” hát Xoan đất Tổ

Bà trùm Nguyễn Thị Lịch: Trăn trở của người giữ “hồn” hát Xoan đất Tổ

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch (Phú Thọ) chia sẻ, được hát Xoan trong lễ hội đền Hùng, cũng như giữ gìn di sản văn hóa hát xoan cho quê hương đất Tổ là niềm vinh dự, hạnh phúc. Nhưng cùng với đó cũng là những trăn trở.