Dân Hà thành mê mẩn đặc sản Sơn La giá rẻ

Dân Hà thành mê mẩn đặc sản Sơn La giá rẻ

Dù xoài tròn Yên Châu nhỏ xíu, nhìn như hàng loại, nhưng chỉ sau 1 giờ rao bán đã hết veo 5 tạ. Nếu tính cả ngày, lượng đơn hàng khách đặt loại đặc sản Sơn La giá rẻ hôm đó lên...