Ai đã giết phim “Cậu Vàng“ của Trần Vũ Thủy?

Ai đã giết phim “Cậu Vàng“ của Trần Vũ Thủy?

Chú chó Nhật đóng đạt vai Cậu Vàng và cốt truyện hiện thực đầy hấp dẫn của Nam Cao cũng không cứu được bàn tay non nớt, sáng tạo khập khiễng, không hiểu văn học sử của Trần Vũ Thủy.