Ông Dũng “lò vôi” muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

Ông Dũng “lò vôi” muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

Ngày 11/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty cổ phần Đại Nam do Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản trị.