Báo Kiến Thức cáo lỗi người dân Buôn Ma Thuột, bạn đọc

Báo Kiến Thức cáo lỗi người dân Buôn Ma Thuột, bạn đọc

(Kiến Thức) - Báo Kiến Thức chân thành cáo lỗi người dân Thành phố Buôn Ma Thuột và bạn đọc khi phát hành bài viết diễn đạt chưa phù hợp về nguồn gốc, giai thoại liên quan tên gọi thành phố Buôn Ma Thuột.