MIS: Lấy học sinh làm chủ thể trung tâm

MIS: Lấy học sinh làm chủ thể trung tâm

Ngạc nhiên và ngưỡng mộ là cảm nhận của tôi khi đến thăm Trường Liên cấp đa trí tuệ (MIS) khang trang, to đẹp do ông Hoàng Văn Lược làm Chủ tịch HĐQT.