Tăng tuổi hưu, nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh

Tăng tuổi hưu, nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh

Sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi với 90,06 % số đại biểu tán thành. Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Tính chuẩn Black Friday 2019 sẽ là ngày nào?

Tính chuẩn Black Friday 2019 sẽ là ngày nào?

Mỗi năm chỉ diễn ra một lần vào đúng ngày thứ 6 sau Lễ Tạ Ơn (tháng 11), Black Friday là dịp khuyến mãi rầm rộ và lớn nhất trong năm. Vậy, Black Friday năm 2019 sẽ là ngày nào?