Lãnh đạo hàng không phải chịu trách nhiệm nếu để COVID-19 bùng phát

Lãnh đạo hàng không phải chịu trách nhiệm nếu để COVID-19 bùng phát

Thủ trưởng các đơn vị hàng không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.