Vật liệu chống cháy từ sợi nấm

Vật liệu chống cháy từ sợi nấm

Các nhà khoa học ở Đại học RMIT cho biết có thể trồng nấm ở dạng tấm mỏng để dùng làm tấm ốp chống cháy hoặc thậm chí là vật liệu mới cho ngành thời trang.