Tại sao cuộc chiến năm 1967 của Israel là lời cảnh báo Đài Loan

Tại sao cuộc chiến năm 1967 của Israel là lời cảnh báo Đài Loan

Vào ngày 5/6/1967, Israel đã mở cuộc tấn công bất ngờ năm vào Ai Cập. Những điểm tương đồng giữa chiến lược của Trung Quốc hiện nay và chiến dịch đánh lừa trên không của Israel trong cuộc chiến năm 1967, là một lời cảnh báo cho Đài Loan.