Kỳ thú rạn san hô cổ hóa thạch trên cạn

Kỳ thú rạn san hô cổ hóa thạch trên cạn

Thông thường nếu muốn ngắm san hô, phải ngụp lặn dưới biển, còn khi đến Hòn Đỏ, vô vàn rạn san hô hóa thạch trên cạn thật kỳ thú. Trên nền san hô hóa thạch, lớp lớp các loài cây...