Giới khoa học bàng hoàng vì một con cá chết

Giới khoa học bàng hoàng vì một con cá chết

Cái chết của một con cá nhỏ bé, có tay đã khiến giới khoa học thế giới bàng hoàng và hiểu được rằng, đại dương không hề rộng lớn như con người từng lầm tưởng.