Thống khổ mỗi lần đưa lương về cho vợ

Thống khổ mỗi lần đưa lương về cho vợ

Anh biết mình cũng chỉ là gã đàn ông trung bình, không quá giỏi, không quá giàu. Anh không phải kẻ hèn, nhưng lại sợ nhất câu nói: “Anh ơi, chồng của bạn em…”.