Giải mã tượng Phật ẩn mình trong rễ cây 700 năm tuổi

Giải mã tượng Phật ẩn mình trong rễ cây 700 năm tuổi

Có lẽ đầu tượng này đã từng thuộc về một bức tượng tạo hình Đức Phật đang thiền định. Nét mặt của bức tượng toát lên phong thái ung dung tự tại của một con người đã rũ bỏ bụi trần.