Cố nhân chỉ dạy 4 loại quý nhân nên kết giao

Cố nhân chỉ dạy 4 loại quý nhân nên kết giao

Theo hội họa truyền thống của Trung Hoa, “tứ hoa quân tử” chính là Mai, Lan, Cúc Trúc. Theo cố nhân, đây cũng là biểu tượng của 4 loại tri kỷ nên kết giao trong đời để giúp sự...

36 loại “tâm tướng” tốt của con người

36 loại “tâm tướng” tốt của con người

Xưa kia, có một thư sinh tên là Tiêu Danh Hùng, trời ấn định sẽ gặp họa sát thân. Nhưng đã cải biến vận mệnh chỉ bằng một việc đơn giản. Trên đời, tâm sinh tướng là có thật.