Ảnh cực độc về xe đạp ở Hà Nội năm 1990

Ảnh cực độc về xe đạp ở Hà Nội năm 1990

(Kiến Thức) - Từ đầu thập niên 1990 trở về trước, xe đạp vẫn là phương tiện cá nhân chủ yếu của người dân Hà Nội. Cùng xem những hình ảnh lý thú về xe đạp ở Hà Nội năm 1990 do ông...

Top sự kiện chấn động toàn cầu xảy ra năm 1968

Top sự kiện chấn động toàn cầu xảy ra năm 1968

(Kiến Thức) - Năm 1968 là một năm xảy ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Những sự kiện này đã có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị - xã hội không chỉ một quốc gia mà còn tác...