Tương quan lực lượng quân sự Mỹ - Trung Quốc

Tương quan lực lượng quân sự Mỹ - Trung Quốc

Nếu tính về nhân lực quốc phòng, Trung Quốc nhiều hơn Mỹ. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, Mỹ chi nhiều tiền cho quốc phòng hơn Trung Quốc và cũng sở hữu nhiều vũ khí công...