Doanh nghiệp - Khuyến mãi

MIS: Đa trí tuệ - Một nhân cách

Ngạc nhiên và ngưỡng mộ là cảm nhận của tôi khi đến thăm Trường Liên cấp đa trí tuệ (MIS) khang trang, to đẹp do ông Hoàng Văn Lược làm Chủ tịch HĐQT...