Sách hay

Doanh nghiệp - Khuyến mãi

BSR bồi dưỡng chính trị cho cán bộ

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ...