Lệnh phi "không phải dạng vừa đâu" trong lịch sử Trung Hoa

Lệnh phi "không phải dạng vừa đâu" trong lịch sử Trung Hoa

Tuy không rõ Càn Long Đế có yêu Lệnh Phi không nhưng các nhà sử gia khẳng định rằng rõ ràng Lệnh Phi là một vị phi tần "không phải dạng vừa" vì khiến Càn Long ban cho bà nhiều ân sủng hiếm có.