Nhan sắc xấu “ma chê quỷ hơn”, bà hoàng TQ giúp chồng trị quốc

Nhan sắc xấu “ma chê quỷ hơn”, bà hoàng TQ giúp chồng trị quốc

(Kiến Thức) - Theo sử sách Trung Quốc, Chung Vô Diệm là hoàng hậu của Tề Tuyên Vương. Bà có nhan sắc xấu đến mức "ma chê quỷ hơn". Thế nhưng, đổi lại, bà hoàng Trung Quốc này thông minh, tài trí hơn người đã giúp chồng trị quốc.