Bão Mặt trời đang hướng thẳng đến Trái đất

Bão Mặt trời đang hướng thẳng đến Trái đất

Các nhà thiên văn học đã đưa ra dự báo rằng trong những ngày tới, bão Mặt trời sẽ di chuyển với tốc độ hơn 1,8 triệu km/giờ, đi qua hệ Mặt Trời và có thể sớm va vào Trái Đất.