Chia tay vì câu nói: 'Khi nào có nhà, có xe thì cưới'

Chia tay vì câu nói: 'Khi nào có nhà, có xe thì cưới'

Rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với cả bạn nam lẫn bạn nữ trong câu chuyện này. Người ta thấu hiểu cho nỗi buồn của bạn nam vì người mình yêu thương nhất nay chuẩn bị thuộc về người khác.