Nên duyên từ chốt kiểm dịch chống Covid-19

Nên duyên từ chốt kiểm dịch chống Covid-19

Không nhìn thấy mặt nhưng ấn tượng bởi giọng nói ngọt ngào của nữ tình nguyện viên ở chốt kiểm dịch, Minh Hoàng đã chủ động "cầm cưa", mua tặng một chục trứng gà để làm quen.