Chia tay bồ nhí còn mạnh miệng "đòi quà"

Chia tay bồ nhí còn mạnh miệng "đòi quà"

Người đàn ông Singapore định "chia tay đòi quà" nhưng kết cục lại nhận được câu nói đanh thép từ nhân tình, chỉ biết ngậm ngùi đi đệ đơn khiếu nại nhưng tương lai nhận lại được...