Cảnh tuyển chọn người nhái Đài Loan khiến người xem khóc thét

Cảnh tuyển chọn người nhái Đài Loan khiến người xem khóc thét

Tuyển chọn Những người nhái Đài Loan (Trung Quốc), tạm thời không nói đến sức chiến đấu thế nào, chỉ nhìn quá trình tuyển chọn cũng thấy rất nghiêm ngặt.người nhái Đài Loan.