Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nổi giận lôi đình

Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nổi giận lôi đình

Theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un giận tới mức "không nói lên lời" khi thị sát dự án nhà máy điện Orangchon mới hoàn thành 70% sau 17 năm và "thất kinh" trước...