Trắng trợn đổ rác, phế thải xây dựng tại bãi sông Hồng

Trắng trợn đổ rác, phế thải xây dựng tại bãi sông Hồng

Tình trạng đổ phế thải xây dựng tại khu vực bãi sông Hồng (phường Long Biên, Hà Nội) đã diễn ra từ lâu. Các đối tượng ngang nhiên đắp 1 con đường bằng rác rưởi, gạch vỡ để ngăn dòng chảy.