Điều tra việc ban hành văn bản "tiếp tay" cho sai phạm của Công ty Alibaba

Điều tra việc ban hành văn bản "tiếp tay" cho sai phạm của Công ty Alibaba

(Kiến Thức) - Công an Đồng Nai đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành các văn bản có dấu hiệu tiếp tay cho những sai phạm của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).