Trải nghiệm 5 ngày ngày xuôi theo sông Cánh Hòm

Trải nghiệm 5 ngày ngày xuôi theo sông Cánh Hòm

Trong các dòng sông chị em tên tuổi như Hiền Lương, Thạch Hãn… ở Quảng Trị, sông Cánh Hòm có vẻ khiêm nhường. Thế nhưng, dòng sông này luôn tiềm ẩn những nét đẹp riêng