VFF mở rộng diện tìm kiếm ứng viên Chủ tịch

VFF mở rộng diện tìm kiếm ứng viên Chủ tịch

VFF sẽ gia hạn thời gian tiến cử ứng viên nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Ðại hội 8 đối với các tổ chức thành viên nhằm tìm kiếm những nhân vật “đạt chuẩn” hơn.