Giới trẻ rủ nhau Nhập Hội Linh Hoạt

Giới trẻ rủ nhau Nhập Hội Linh Hoạt

Dù mới xuất hiện thời gian ngắn nhưng “Hội Linh Hoạt” độc lạ đã thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia với tinh thần “nghĩ ngược, làm được”