Thiết kế “cực dị” của “quái vật” M1150 ABV nặng 80 tấn của Mỹ

Google News

"Quái vật" M1150 ABV nặng 80 tấn của Mỹ là phương tiện khá đặc biệt với thiết kế có phần "cực dị", nhiệm vụ của chúng là rà phá bom mìn, mở đường cho lực lượng tấn công.

Thiết kế “cực dị” của “quái vật” M1150 ABV nặng 80 tấn của Mỹ 
Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)