Xe máy Yamaha Grande sửa mãi vẫn hỏng tại VN

Xe máy Yamaha Grande sửa mãi vẫn hỏng tại VN

(Kiến Thức) - Cục Quản lý cạnh tranh vừa tiếp nhận Đơn Khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xe máy Yamaha Nozza Grande sửa mãi vẫn hỏng.