Video: Nghề độc mùa lũ kiếm “bộn tiền“

Video: Nghề độc mùa lũ kiếm “bộn tiền“

Mùa lũ đã không còn là nỗi hãi hùng của cư dân đồng bằng sông Cửu Long mà là mùa làm ăn, mùa kiếm sống bởi nghề rất “độc”, nhưng lại kiếm “bộn tiền”: Nghề kéo trứng nước.