Hang Sơn Đoòng

Tìm hiểu khám phá về hang Sơn Đoòng thuộc tỉnh Quảng Bình Việt Nam, hình ảnh hang Sơn Đoòng mới nhất được các nhà khoa học khám phá ghi lại tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp Sơn Đoòng nằm ở đâu?

Vẻ đẹp Sơn Đoòng nằm ở đâu?

Sơn Đoòng và hang Én (Quảng Bình) được các nhà làm phim của hãng ABC giới thiệu trong chương trình Good Morning America. Vậy, vẻ đẹp Sơn Đoòng nằm ở đâu?