Video: Phút cuối của những tử tù trước giờ thi hành án

Video: Phút cuối của những tử tù trước giờ thi hành án

Ăn bữa cuối cùng, viết tâm thư sám hối, gửi lại tiền cho bạn tù... là những việc làm của một số tử tù trước giờ thi hành án.

Ăn bữa cuối cùng, viết tâm thư sám hối, gửi lại tiền cho bạn tù... là những việc làm của một số tử tù trước giờ thi hành án.
Ăn bữa cuối cùng, viết tâm thư sám hối, gửi lại tiền cho bạn tù... là những việc làm của một số tử tù trước giờ thi hành án.

Video: Ngày 17/11 thi hành án tử, tâm lý Nguyễn Hải Dương giờ ra sao?

Video: Ngày 17/11 thi hành án tử, tâm lý Nguyễn Hải Dương giờ ra sao?

 Ngày 17/11 sẽ thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương - kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước bằng hình thức tiêm thuốc độc, hiện tâm lý của Dương ổn định, có mong muốn thi hành án sớm.
Ngày 17/11 sẽ thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương - kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước bằng hình thức tiêm thuốc độc, hiện tâm lý của Dương ổn định, có mong muốn thi hành án sớm.

Video: Cảnh giác thịt chó bẩn ở Hà Nội

Video: Cảnh giác thịt chó bẩn ở Hà Nội

Hiện nay, việc giết mổ chó lấy thịt diễn ra chủ yếu dưới hình thức tự phát, không theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn tới thịt chó rất dễ bị nhiễm khuẩn.