Video: Bí mật ít ai biết về chữ tượng hình Ai Cập

Video: Bí mật ít ai biết về chữ tượng hình Ai Cập

Chữ tượng hình cổ đại của Ai Cập là một trong những hệ thống chữ viết lâu đời nhất trong lịch sử và có nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là tiền thân của hầu hết các hệ thống chữ...