Băng rừng già tìm gà 9 cựa

Băng rừng già tìm gà 9 cựa

Một lần cùng nhóm bạn tham gia khám phá rừng quốc gia Xuân Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ), được đồng bào người Dao ở bản Cỏi dẫn đi xem gà 9 cựa, tôi mới thực sự tin giống gà này là có thật…