An Toàn Thực Phẩm

Cập nhật thông tin các loại thực phẩm an toàn sạch 2015 cho gia đình bạn

Làm gì để tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa lũ?

Làm gì để tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa lũ?

(Kiến Thức) - Theo đó, trước khi xảy ra bão, lũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, chủ động dự trữ các loại lương thực, thực phẩm...