Tàu Ngầm Hạt Nhân

Thông tin hình ảnh tàu ngầm hạt nhân lớp kilo của Nga chạy động cơ điện và diesel được gọi là lỗ đen do hải quân Mỹ đặt cho