Phán Quyết PCA

Phán quyết PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông có tác động to lớn đối với khu vực Đông Nam Á và toàn thế giới, phan quyet pca

Viễn cảnh Biển Đông sau phán quyết PCA

Viễn cảnh Biển Đông sau phán quyết PCA

(Kiến Thức) - Phán quyết PCA đặt Trung Quốc vào thế đối đầu với hệ thống pháp lý quốc tế được định hình sau Chiến tranh Thế giới II.