Thanh tra kết luận nhiều sai phạm của UBND tỉnh Hải Dương

(Kiến Thức) - Giao chỉ tiêu công vượt quy định, bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó... là những tồn tại của UBND tỉnh Hải Dương.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ra Thông báo kết luận số 94/TB-TTBNV kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương.
Thanh tra ket luan nhieu sai pham cua UBND tinh Hai Duong
 Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương.
Giao chỉ tiêu công chức cho các đơn vị vượt quy định của Bộ Nội vụ
Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế công chức chỉ rõ: UBND tỉnh Hải Dương giao chỉ tiêu công chức cho các đơn vị vượt quy định của Bộ Nội vụ.
“Kế hoạch biên chế năm 2014, 2015, 2016 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Bộ Nội vụ chậm theo quy định, giao chỉ tiêu công chức năm 2013, 2014, 2016 cho các cơ quan vượt so với Bộ Nội vụ giao. Chưa điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại một số cơ quan để phù hợp với quy định của pháp luật. 10 cơ quan sử dụng 79 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện công việc chuyện môn trong cơ quan hành chính. Một cơ quan sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt so với chỉ tiêu được giao. Hai cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức”, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ.
Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ: “Còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, trong đó chủ yếu là thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Một số trường hợp bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ trình tự (chủ yếu là thiếu đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề xuất, giới thiệu phương án nhân sự; nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng trực tiếp khi bổ nhiệm lại, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại), 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó, nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc sở ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc chưa hết thời gian giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ không đúng quy định. Một viên chức được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của công chức, 2 công chức xã được điều động, bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện không đúng quy định. Một trường hợp bổ nhiệm chức vụ được kiêm nhiệm chức vụ của cơ quan khác không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm”.
Về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý: “Qua kiểm tra, có 520 hồ sơ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thể hiện việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, còn 282 hồ sơ thiếu một số văn bằng, chứng chỉ (chủ yếu là thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học); 4 trường hợp giữ ngạch công chức không phù hợp với vị trí việc làm”.
Việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, có 20 cơ quan thực hiện ký hợp đồng 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của pháp luật.
Thanh tra ket luan nhieu sai pham cua UBND tinh Hai Duong-Hinh-2
 Thông báo Kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ.
Kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện một số nội dung như xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để thống nhất, phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước.
“Giao biên chế trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Chấm dứt việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP để làm công việc của công chức và thực hiện hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tuyển dụng công chức theo quy định. Thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật; rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn công chức để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu hồ sơ công chức. Xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn. Có kế hoạch gửi công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đi đào tạo, bồi dưỡng trước 30/6/2017; sau đó phải không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, xếp lại ngạch với công chức thiếu yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch”, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị.
Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh, có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)