Ung thư trực tràng

Tổng quan về ung thư trực tràng, ung thư đại trực tràng. Triệu chứng, chẩn đoán và điều ung thư trực tràng trị theo giai đoạn.

Loại ung thư tấn công phụ nữ nhiều nhất

Loại ung thư tấn công phụ nữ nhiều nhất

Người dân nên tìm hiểu yếu tố nguy cơ liên quan các bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Chúng giúp bạn phòng ngừa, phát hiện sớm khi tổn thương còn nhỏ, chưa lan rộng.