Thực Phẩm Biến Đổi Gen

Cập nhật những thông tin, kiến thức mới nhất về thực phẩm biến đổi gen trên thế giới và ở Việt Nam; chuyên gia nhận định về thực phẩm biến đổi gen; Ảnh hưởng của biến đổi gen với sức khỏe con người. 

Cách nhận biết thực phẩm biến đổi gene

Cách nhận biết thực phẩm biến đổi gene

Trước những tranh cãi chưa có hồi kết về thực phẩm biến đổi gene, người tiêu dùng phải được biết sản phẩm nào biến đổi gene, sản phẩm nào là sản phẩm thường để họ có quyền lựa chọn.