Tên Lửa Brahmos

Tên lửa BrahMos - cập nhật thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, 24/24h về việc Việt Nam mua tên lửa BrahMos, tên lửa hành trình BrahMos

Độc quyền tên lửa BrahMos nhưng muốn xuất khẩu, Ấn Độ vẫn phải... xin phép Nga

Độc quyền tên lửa BrahMos nhưng muốn xuất khẩu, Ấn Độ vẫn phải... xin phép Nga

(Kiến Thức) - Mặc dù là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất tên lửa BrahMos, Ấn Độ vẫn phải xin phép Nga mỗi khi xuất khẩu loại tên lửa này cho bất cứ quốc gia nào trên thế giới.