Tên Lửa Brahmos

Tên lửa BrahMos - cập nhật thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, 24/24h về việc Việt Nam mua tên lửa BrahMos, tên lửa hành trình BrahMos

Ân Độ thử xong tên lửa BrahMos bản đối đất, Trung Quốc có giật mình?

Ân Độ thử xong tên lửa BrahMos bản đối đất, Trung Quốc có giật mình?

Thông qua việc thử nghiệm thành công phiên bản đối đất của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh PJ-10 BrahMos, Ấn Độ đã chứng minh rằng tiềm năng của vũ khí này vẫn còn rất lớn.