Ném Bom Nguyên Tử

Cập nhật thông tin mới nhất sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật bản, 70 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki

70 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

70 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

(Kiến Thức) - Ngày 6/8/1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Ba ngày sau, quả bom thứ hai đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki.