Ném Bom Nguyên Tử

Cập nhật thông tin mới nhất sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật bản, 70 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki

Nếu bom hạt nhân phát nổ, chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Nếu bom hạt nhân phát nổ, chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Các nhà khoa học phát hiện những tác động nguy hiểm sau khi bom hạt nhân phát nổ. Theo đó, họ phát hiện bụi phóng xạ có thể tồn tại trong khí quyển nhiều năm, gây tổn hại sức khỏe cho người tiếp xúc...