DẠY HỌC ONLINE

CẬP NHẬT NHANH, KHÁCH QUAN VÀ ĐA CHIỀU THÔNG TIN DẠY HỌC ONLINE, TRẺ LỚP 1 HỌC ONLINE, KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN, DẠY HỌC TRỰC TUYẾN...

Hà Nội: Đã có kịch bản cho học sinh 'vùng xanh' trở lại trường

Hà Nội: Đã có kịch bản cho học sinh 'vùng xanh' trở lại trường

Sở GD-ĐT Hà Nội đã xây dựng 4 kịch bản dạy học để ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó, có việc tổ chức cho học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 ở “vùng xanh” được đến trường học tập.