DẠY HỌC ONLINE

CẬP NHẬT NHANH, KHÁCH QUAN VÀ ĐA CHIỀU THÔNG TIN DẠY HỌC ONLINE, TRẺ LỚP 1 HỌC ONLINE, KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN, DẠY HỌC TRỰC TUYẾN...

Muôn kiểu dạy học trên Internet thời COVID-19

Muôn kiểu dạy học trên Internet thời COVID-19

Trong thời gian học sinh ngừng đến trường do dịch COVID-19, việc dạy học trên Internet được các trường triển khai nhanh chóng; có kế hoạch cụ thể, rõ ràng; có kiểm tra, đánh giá.