An toàn thực phẩm Tết 2016

Thông tin mới nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm Tết 2016, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh.