Thủ tướng sẽ dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ 11 đến 13/10, với 350 đại biểu tham dự.

Thông tin trên được cung cấp tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức sáng 8/10.
Theo thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an), công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Các tiểu ban đại hội đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định, thời gian và chất lượng.
Thu tuong se du Dai hoi Dang bo Cong an Trung uong
 Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận, góp ý vào các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an Trung ương xác định nhiều phương hướng lớn. Trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại.
Ngoài, Đảng bộ Công an Trung ương sẽ phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an Trung ương xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Song song đó, đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an.
Nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng được Đảng bộ Công an Trung ương đặt ra.
Đảng bộ Công an Trung ương cũng xác định xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…
Tại buổi họp báo, thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời nhiều câu hỏi của báo chí về một số vấn đề liên quan.
Lý giải về số thứ trưởng vượt quá quy định mà báo chí thông tin, Chánh văn phòng Bộ Công an giải thích việc này là do bổ nhiệm “gối đầu” trong kỳ đại hội này. Sau đại hội, một số thứ trưởng sẽ nghỉ hưu theo quy định và nhiệm kỳ mới, số lượng thứ trưởng của Bộ Công an sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ (theo quy định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được có tối đa 6 thứ trưởng).
Về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, đại diện Bộ Công an chia sẻ đây là cuộc cách mạng của lực lượng công an nhân dân. Cụ thể, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục; 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục; 55 đơn vị cấp cục; 22 đơn vị PCCC cấp địa phương; 7 trường (trong đó có 1.014 đơn vị cấp phòng và hơn 2.300 cấp đội).
Tổ chức bộ máy đã được tổ chức đã được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng ổn định, giảm tầng lớp trung gian trong nhiều ngành.
Ngoài ra, tính đến 30/9, Bộ Công an đã bố trí hơn 43.000 công an chính quy về công tác tại công an các xã trong cả nước. Từ năm 2015 đến nay, Bộ Công an giảm được hơn 30.500 biên chế.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)