TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip Đại hội XIII của Đảng được cập nhật 24h. 

Hơn 500 PV dự, đưa tin về Đại hội XIII của Đảng

Hơn 500 PV dự, đưa tin về Đại hội XIII của Đảng

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng khai trương chiều 22/1 nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu để hơn 500 phóng viên báo chí đưa tin về Đại hội...