Làm thế nào để úp ngược cốc nước mà không đổ?

(Kiến Thức) - Bạn có thể thực hiện thí nghiệm vui úp ngược cốc nước mà không đổ ngay tại nhà chỉ với chiếc cốc thủy tinh và tờ giấy.

Video: Thí nghiệm vui úp ngược cốc nước mà không đổ:
Nguồn video: YouTbe/MocomiKids.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)