Thí Nghiệm Độc Đáo

Tổng hợp những thí nghiệm độc đáo thí nghiệm khoa học và thường thức vui nhộn thú vị

Thí nghiệm rùng rợn kiểm soát loài chó của CIA những năm 1960

Thí nghiệm rùng rợn kiểm soát loài chó của CIA những năm 1960

Theo tài liệu được giải mật, CIA tiến hành một thí nghiệm rùng rợn trên chó vào những năm 1960. Mục đích của các nhà khoa học là nhằm kiểm tra tính khả thi của việc kiểm soát loài chó.