Điều gì xảy ra khi cắt miếng thịt bằng dao nóng 1000 độ C?

(Kiến Thức) - Bạn sẽ được chứng kiến những hiện tượng thú vị các đồ vật bị cháy, nóng chảy khi đặt con dao nóng 1000 độ C vào các đồ vật, thực phẩm.

Video: Đặt con dao nóng 1000 độ C vào các đồ vật, thực phẩm:
Nguồn video: YouTube/Interesting Experiments.
Video: Đặt con dao nóng 1000 độ C vào miếng thịt:
Nguồn video: YouTube/Interesting Experiments.
Đức Chính (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)