Cười "vỡ bụng" với những tình huống “nghịch dại hại bản thân“

Đoạn video tổng hợp lại những tình huống "nghịch dại hại bản thân" của một số người khiến họ phải nhận những cái kết "bẽ bàng".

Video: Cười vỡ bụng với những tình huống "nghịch dại hại bản thân":
Nguồn video: YouTube/Videos hot.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)